Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Mai Trung số 1

Mai Trung
3.872.125
c1maitrung1@bacgiang.edu.vn